Forum

Gestionarea resurselor

Vă rugăm să trimiteţi întrebări sau comentarii pertinente, care se încadrează în tema dată. Vă mulţumim!

Comentarii

2
Cred că ați găsit o soluție optimă pentru modul de repartizare a resurselor financiare între nivelele administrative. Nu am văzut însă nici o referire la principiile în baza cărora ar urma să fie redistribuit patrimonial imobiliar al actualelor unități administrative. Spre exemplu, sediile administrative ale actualelor primării locale rămân la noile comune sau trec automat în patrimonial sectoarelor? Dar pășunile, terenurile agricole și corpurile de pădure? Iar în ceea ce privește județele, ce patrimoniu imobiliar vor mai deține?
O parte din întrebările dvs își au răspunsul în secțiunile deja publicate ale proiectului. Altele sunt detalii care pot fi rezolvate fie printr-o lege unitară, fie prin opțiunile fiecărei autorități locale în parte. În ceea ce mă privește, spre exemplu, cred că trebuie lăsat la decizia autorităților locale (de sector) arondarea la un patrimoniu sau altul a sediilor administrative. Ca și conduită generală, sediile administrative trebuie să fie în proprietatea sectorului, întrucât la acest nivel se realizează veniturile necesare asigurării funcționării, dar și activități suficiente care să permit utilizarea optima a spațiilor. Dar comunele componente care își permit să dețină sedii - spre exemplu, unele din actualele cămine culturale de la sate - nu trebuie împiedicate. Cu terenurile, lucrurile sunt mai simple: ceea ce se află în extravilan este arondat sectorului, cu excepția ariilor cu statut de rezervație (naturală, arheologică ș.a.m.d.), care sunt arondate prin lege unei unități administrative superioare (județ, metropolă, regiune sau autoritate centrală, în funcție de clasa sa de importanță). Ceea ce este de menționat, ca principiu general, este că un asemenea proiect nu poate și nu trebuie să formuleze soluții pentru toate aspectele, ci doar liniile generale ale construcției instituționale.

Adaugă comentariu nou