Regiunea

Funcţia fundamentală exercitată de regiune este cea de diseminare în teritoriu a competenţelor administratţiei centrale şi de coordonare prin programe a dezvoltării teritoriale. Regiunea reuneşte judeţele din aria sa de competenţă teritorială, exercitând faţă de acestea doar funcţii de coordonare. În anumite domenii, regiunea îşi exercită atribuţiile în solidar cu metropola cotingentă.

Metropolele sunt asociate formal în Reţeaua Metropolitană, instituţie care se asimilează regiunii.  

Organigrama Consiliului Regional

 

Autoritatea executivă

 • Președintele Consiliului Regional
 • Biroul Consiliului Regional
 • Corpul de Control al Consiliului Regional
 • Direcția Regională de Statistică și Standarde
 • Serviciul regional de comunicare și promovare
 • Serviciul regional de dialog instituțional
 • Consiliul Economic și Social - Oficiul regional
 

Cabinetul guvernatorului

 • Guvernatorul
 • Serviciul juridic-contencios
 • Serviciul de mediere administrativă
 • Serviciul reprezentanților guvernamentali
 • Serviciul de arhivă și circulația documentelor
 • Serviciul de dialog comunal
 

 

Departamentul de buget și patrimoniu

 • Directorul general
 • Inspectorul guvernamental
 • Administraţia Regională a Finanţelor Publice
 • Garda Financiară - Comisariatul Regional
 • Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale
 • Serviciul de buget-contabilitate
  • Serviciul mari agenți economici
  • Serviciul de achiziții publice
 • Serviciul regional de patrimoniu
 

Departamentul de management al resurselor teritoriului

 • Directorul general
 • Inspectorul guvernamental
 • Agenția regională pentru Resurse Energetice
 • Agenția Regională pentru Resurse Minerale
 • Inspectoratul Regional de Economie Silvică
  • Serviciul regional cinegetic
 • Agenția Regională pentru Protecția Mediului
 • Garda Națională de Mediu - Comisariatul regional
 

Departamentul de servicii sociale și medicale

 • Directorul general
 • Inspectorul guvernamental
 • Oficiul regional de strategii sociale
 • Agenția Regională de Solidaritate Socială
 • Agenția Regională de Asistența Familiei
 • Casa Regională de Pensii
 • Casa Regională a Asigurărilor de Sănătate
 • Direcția Regională de Sănătate Publică
  • Spitalul Regional
  • Serviciul regional de ambulanță
 

Departamentul de cultură și educație

 • Directorul general
 • Inspectorul guvernamental
 • Agenția Regională pentru Educație
 • Inspectoratul Regional de Patrimoniu Cultural
 • Serviciul regional de relații cu cultele
 
 

Departamentul de dezvoltare regională

 • Directorul general
 • Inspectorul guvernamental
 • Agenția Regională de Dezvoltare
  • Serviciul de planificare strategică
  • Serviciul de management al proiectelor de dezvoltare
  • Oficiul de management al fondurilor externe
 • Agenția Regională pentru Economie Rurală
  • Direcția Regională Sanitar-Veterinară
  • Serviciul de plăți pentru dezvoltare rurală
  • Serviciul de asistență biotehnologică
  • Serviciul de studii pedologice și îmbunătățiri funciare
  • Serviciul de turism cultural-ecologic
 • Agenția Regională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii
 • Agenția Regională pentru Infrastructură
  • Direcția Regională de Management al Apelor
  • Direcția Regională de Drumuri
  • Autoritatea Rutieră Română - Oficiul Regional
  • Serviciul de infrastructură energetică
 • Agenția Regională de Servicii în Telecomunicații
 
 

Departamentul de apărare regională

 • Directorul general
 • Inspectorul guvernamental
 • Jandarmeria Națională - Comisariatul regional
 • Agenția Regională pentru Situații de Urgență
 • Inspectoratul Regional al Frontierei
 • Inspectoratul Regional de Securitate Energetică
 • Agenția Regională a Resurselor Defensive