Judetul

Judeţul îşi păstrează fucţia fundamentală de nivel intermediar între autorităţile locale şi autoritatea centrală. El exercită atribuţii de coordonare a sectoarelor şi competenţe derivate din funcţia de subsidiaritate, preluând sarcini care nu pot fi exercitate la nivel sectorial. Sub aspect administrativ judeţul este o unitate prestatoare de servicii administrative.

Organigrama Consiliului Judetean

 

Autoritatea executivă

 • Președintele Consiliului Județean
 • Biroul Consiliului județean
 • Corpul de Control al Consiliului Județean
 • Oficiul județean de comunicare și promovare
 • Oficiul județean de protecția consumatorului și siguranță alimentară
 • Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență
 

Cabinetul Prefectului

 • Prefectul
 • Serviciul juridic-contencios
 • Corpul de Control al Prefectului
 • Serviciul de arhivă și circulația documentelor
 • Colegiul prefectural
 • Inspectoratul Județean de Poliție
 
 • Agenţia de Tutelă Administrativă
 

 

Departamentul de finanțe, economie și dezvoltare

 • Directorul
 • Direcția de Buget-Finanțe
  • Serviciul mari agenți economici
  • Serviciul de achiziții publice
 • Serviciul patrimoniului județean
 • Serviciul de planificare strategică
 • Serviciul de management al proiectelor
 • Oficiul de reglementări în comerț, industrie și servicii
 • Direcția Județeană Sanitar-Veterinară
 • Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură
 • Inspectoratul Județean în Construcții
 
 

Departamentul de intervenție socială

 • Directorul
 • Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă
 • Inspectoratul Județean de Muncă
 • Agenția Județeană pentru Prestații Sociale
 • Direcția Județeană de Sănătate Publică
  • Spitalul Județean
  • Oficiul de ambulanță
 • Inspectoratul Școlar Județean
 • Serviciul de dialog social