Descrierea proiectului

Secţiunea de faţă reuneşte hărţile, tabelele şi graficele rezultate din aplicarea la întreg teritoriul ţării a insituţiilor, mecanismelor şi seturilor de criterii trecute în revistă în cadrul sistemului instituţional.

Regiuni

Proiectul prevede crearea unui număr de 7 regiuni, corespunzând în mare parte regiunilor de dezvoltare actuale - cele câteva diferenţe, concentrate mai ales în sudul ţării, fiind motivate de înfiinţarea metropolelor, de noua configuraţie a judeţelor şi de aplicarea criteriilor de optimizare. Denumirile propuse pentru regiuni valorifică toponimia istorică: Ardeal pentru regiunea de centru, Banat  pentru regiunea de vest, Dunărea pentru regiunea de sud-est, Moldova pentru regiunea de nord-est, Oltenia pentru regiunea de sud-vest, Silvania pentru regiunea de nord-vest şi Vlăsia pentru regiunea de sud.

Detalii »

Metropole

Proiectul prevede crearea unui număr de 8 metropole în jurul celor mai importante centre urbane, care exercită şi în prezent funcţii de poli regionali. Denumirile lor au fost desemnate astifel încât să valorifice toponimia istotrică şi să disjungă între insttituţia metropolei şi localitatea urbană centrală: metropola Bucur pentru Bucureşti, metropola Bega pentru Timişoara, metropola Bănia pentru Craiova, metropola Bârsa pentru Braşov, metropola Dăbâca pentru Cluj-Napoca, metropola Istria pentru Galaţi şi Brăila, metropola Jijia pentru Iaşi şi metropola Tomis pentru Constanţa.

Detalii »

Judete

Proiectul propune crearea a 58 de judeţe, rezultate prin optimizarea teritorial-comunicaţională a celor 40 de judeţe actuale şi disjungerea metropolelor. Denumirile propuse le păstrează, unde este posibil, pe cele actuale, acestea fiind ajustate astfel încât să difere faţă de denumirile sectoarelor de reşedinţă şi completate cu denumiri preluate din tradiţia istorico-geografică.

Detalii »

Sectoare

Au fost delimitate un număr de 566 de sectoare, dintre care 418 sectoare teritoriale (două dintre acestea fiind organizate ca ţinuturi) şi 148 de sectoare municipale. Din totalul celor 566 de sectoare, 482 sunt grupare în judeţe, iar 84 în metropole. Denumirile sectoarelor urmează denumirea localităţii de reşedinţă.

Detalii »