Metropola

Centrele urbane de interes naţional şi sectoarele adiacente se organizează ca metropole. Funcţia fundamentală exercitată de metropolă este cea de pol de dezvoltare şi de extensie în plan teritorial a competenţelor Capitalei. Metropola reuneşte competenţe administrative specifice judeţului şi regiunii.

Organigrama Consiliului Metropolitan

 

Autoritatea executivă

 • Președintele Consiliului Metropolitan
 • Biroul Consiliului Metropolitan
 • Corpul de control al Consiliului Metropolitan
 • Serviciul metropolitan de promovare și comunicare
 • Serviciul metropolitan de dialog instituțional
 • Serviciul metropolitan de cooperare internațională
 • Biroul de audit
 • Oficiul de resurse umane
 

Cabinetul prefectului

 • Prefectul
 • Serviciul juridic-contencios
 • Oficiul de arhivă și circulația documentelor
 • Oficiul inspectorilor guvernamentali
 • Oficiul de dialog comunal
 

 

Departamentul de buget și patrimoniu

 • Directorul general
 • Inspectorul guvernamental
 • Administrația Metropolitană a Finanțelor Publice
 • Direcția de Buget-Finanțe
  • Serviciul mari agenți economici
  • Serviciul de achiziții publice
 • Direcția Metropolitană de Patrimoniu
 

Departamentul de apărare metropolitană

 • Directorul general
 • Inspectorul guvernamental
 • Inspectoratul Metropolitan de Poliție
 • Inspectoratul Metropolitan pentru Situații de Urgență
 • Inspectoratul Metropolitan de Apărare Cibernetică
 

Departamentul de cultură, educație și cercetare

 • Directorul general
 • Inspectorul guvernamental
 • Agenția Metropolitană de Cercetare și Educație Universitară
 • Inspectoratul Şcolar Metropolitan
 • Direcția Metropolitană de Cultură și Patrimoniu Spiritual
  • Serviciul de coordonare a instituțiilor culturale
  • Serviciul de patrimoniu și drepturi intelectuale
  • Serviciul de cooperare culturală internațională
  • Oficiul de relații cu uniunile de creație
 • Direcția Metropolitană de Tineret și Sport
 • Oficiul metropolitan de relații cu cultele

Serviciul metropolitan de turism

 

Departamentul de economie și piața muncii

 • Directorul general
 • Inspectorul guvernamental
 • Agenția Metropolitană a Parcurilor Industriale și Stimulării Investițiilor
 • Direcția Metropolitană a Parteneriatelor Public-Private
 • Agenția Metropolitană a Reglementărilor Comerciale
  • Serviciul de mediere comercială
  • Serviciul de protecția consumatorilor
  • Oficiul de autorizare a activităților de comerț și servicii
 • Agenția Metropolitană de Ocupare a Forței de Muncă
 • Inspectoratul Metropolitan de Muncă
 
 

Departamentul de dezvoltare metropolitană

 • Directorul general
 • Inspectorul guvernamental
 • Agenția Metropolitană de Dezvoltare
  • Serviciul de planificare strategică
  • Serviciul de management al proiectelor de dezvoltare
  • Biroul de management al fondurilor externe
 • Agenția Metropolitană pentru Economie Periurbană
  • Oficiul de plăți pentru dezvoltare periurbană
  • Oficiul de asistență biotehnologică
  • Oficiul de management al ecosistemului (pentru ținuturi)
 • Agenția Metropolitană pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii
 • Agenția Metropolitană pentru Promovare Tehnologică
 • Agenția Metropolitană pentru Infrastructură
  • Registrul Auto Român
  • Serviciul de drumuri rutiere
  • Serviciul de transport feroviar, fluvial și aerian
  • Serviciul de management al apei
  • Serviciul de infrastructură energetică
  • Serviciul de infrastructură informatică
 • Agenția Metropolitană pentru Urbanism Ecologic
  • Serviciul de parcuri și cimitire
  • Serviciul de salubritate
 • Agenția Metropolitană de Reglementare în Construcții
  • Serviciul arhitectului-șef
  • Serviciul de proiectare edilitară
  • Inspecția în construcții
 
 

Departamentul de servicii sociale și medicale

 • Directorul general
 • Inspectorul guvernamental
 • Oficiul metropolitan de strategii sociale
 • Agenția Metropolitană pentru Persoane Vulnerabile
  • Inspectoratul pentru persoanele cu dizabilități
  • Inspectoratul pentru combaterea comportamentelor toxicologice
  • Inspectoratul pentru persoanele vârstnice
 • Agenția Metropolitană pentru Servicii Domestice
 • Casa Metropolitană de Pensii
 • Casa Metropolitană a Asigurărilor de Sănătate
 • Agenția Metropolitană pentru Servicii Medicale
  • Spitalul Universitar
  • Serviciul de înzestrare tehnico-medicală
  • Oficiul de Cercetare Medicală
 • Agenția Metropolitană de Siguranță Alimentară
 

 

Organigrama primariei sectorului metropolitan

Autoritatea autonomiei locale

 • Președintele Adunării Cetățenești
 • Consiliul municipal/local
 • Oficiul consilierilor-electori

Autoritatea executivă

 • Primarul
 • Biroul de consiliere și comunicare
 • Viceprimari
 • Corpul de Control al Primarului
 • Serviciul de audit intern
 • Serviciul de resurse umane
 

Cabinetul subprefectului

 • Subprefectul
 • Serviciul juridic-contencios
 • Serviciul de arhivă și circulația documentelor
 • Serviciul de recensământ (evidența populației)
 • Serviciul de stare civilă
 • Serviciul de autoritate tutelară
 • Corpul secretarilor comunali

 

Departamentul de impozite și taxe

 • Directorul
 • Serviciul de programare
 • Serviciul de impozite și taxe - persoane fizice
 • Serviciul de impozite și taxe - perioane juridice
 • Serviciul de regularizări și litigii
 

Departamentul de buget și patrimoniu

 • Directorul
 • Serviciul de buget
 • Serviciul de piețe și autorizări comerciale
 • Oficiul de pentru agricultură și servicii rurale
 

Departamentul de urbanism

 • Directorul
 • Serviciul de cadastru și carte funciară
 • Serviciul de administrare a domeniului imobiliar
 • Serviciul disciplină în construcții
 • Serviciul de intervenție tehnică
 

Departamentul social-cultural

 • Directorul
 • Serviciul de prestații sociale
 • Direcția de Sănătate Publică
 • Direcția de Educație Generală
 • Oficiul de tineret-sport