Această secţiune este consacrată explicitării conceptuale şi funcţionale a sistemului insituţional elaborat în cadrul proiectului, precum şi detalierii unităţilor şi mecanismelor instituţionale componente.

* Metropola cumulează competenţe ale judeţului şi regiunii.

Proiectul METROSEC România își propune să pună în valoarea toate cele trei nivele de organizare administrativă prezente în experiența organizațională europeană și euro-atlantică: vecinătatea de comunități locale - sectorul (LAU 1, în terminologia UE), județul (NUTS 3) și regiunea (NUTS 2). Principalul avantaj al utilizării tuturor acestor nivele în construcția administrativă a țării, inclusiv prin înzestrarea unităților teritoriale respective cu personalitate juridic-administrativă, îl constituie gradul ridicat de flexibilitate pe care o asemenea construcție îl poate avea: în funcție de evoluția în timp a problemelor de gestionat sau de situațiile atipice cu care se poate confrunta orice administrație centrală viitoare nu va mai fi nevoită să recurgă la o reorganizare administrativ-teritorială, putând opta pentru transferul de competențe de la un nivel la altul în formula pe care o va considera optimă.

Aparentul dezavantaj al unei structuri care valorifică toate cele trei nivele organizaționale, supraierarhizarea, este ușor demontabil în condițiile în care arhitectura administrativă apelează la mecanisme de tip rețea complementar celor de tip tradițional ierarhic. Astfel, între beneficiarul final al actului administrativ - cetățeanul, în nume propriu sau prin intermediul comunității locale -  și administrația centrală nu se interpune decât un singur nivel administrativ intermediar, acesta fiind diferit în funcție de natura și gradul de complexitate al problemei de rezolvat. Specializarea și delimitarea riguroasă a competențelor celor trei nivele administrativ-teritoriale asigură, în pofida unei aparente complexități a modelului propus de proiectul METROSEC România, o simplificare (deci o creștere a eficienței și operativității) activității administrative, în paralel cu asigurarea unei capacități ridicate de autocontrol și autocorecție.