Unitati administrativ-teritoriale

Comuna
si orasul

Comuna îşi păstrează funcţia de expresie a comunităţii locale. Ea este degrevată de aparat administrativ, dar prezervă atribuţii de formare a voinţei politice şi de autogestiune a locuitorilor de la nivelul vecinătăţii. Competenţa teritorială a comunei se limitează la teritoriul intravilan arondat.
Oraşul coordonează comunele urbane organizate în intravilanul localităţii cu statut urban şi dispune atât de un aparat administrativ elementar (destinat gestionării problemelor edilitare), cât şi de o reprezentare distinctă la nivelul autorităţii executive a sectorului.

Detalii »

Sectorul
teritorial

Sectorul constituie nivelul de bază al organizării administrative, fiind singura instituţie administrativă titulară a autonomiei locale. Sectorul îşi exercită autonomia printr-un aparat administrativ propriu şi prin gestionarea directă şi nemediată (dar supusă controlului administrativ al autorităţii centrale) a unor largi categorii de resurse, inclusiv de natură bugetară. Sectorul este constituit din totalitatea comunelor organizate pe teritoriul său administrativ. Teritoriul extravilan este gestionat direct de autorităţile sectorului.

Detalii »

Municipiul si
tinutul

Sectoarele cu cel puţin 50.000 de locuitori (cu excepţia ţinuturilor), se organizează ca municipii. Municipiile au competenţe administrative extinse şi un grad mai ridicat de integrare a comunelor componente.
Sectoarele cu profil teritorial dispersat şi funcţii ecologice supranaţionale se organizează ca ţinuturi: Sulina-Delta şi Huedin-Apuseni. Ele sunt integrate metropolelor contingente şi coordonate la nivel naţional de Reţeaua Metropolitană.

Detalii »

     

Judetul

Judeţul îşi păstrează fucţia fundamentală de nivel intermediar între autorităţile locale şi autoritatea centrală. El exercită atribuţii de coordonare a sectoarelor şi competenţe derivate din funcţia de subsidiaritate, preluând sarcini care nu pot fi exercitate la nivel sectorial. Sub aspect administrativ judeţul este o unitate prestatoare de servicii administrative.

Detalii »

Regiunea

Funcţia fundamentală exercitată de regiune este cea de diseminare în teritoriu a competenţelor administratţiei centrale şi de coordonare prin programe a dezvoltării teritoriale. Regiunea reuneşte judeţele din aria sa de competenţă teritorială, exercitând faţă de acestea doar funcţii de coordonare. În anumite domenii, regiunea îşi exercită atribuţiile în solidar cu metropola cotingentă.
Metropolele sunt asociate formal în Reţeaua Metropolitană, instituţie care se asimilează regiunii.  

Detalii »

Metropola

Centrele urbane de interes naţional şi sectoarele adiacente se organizează ca metropole. Funcţia fundamentală exercitată de metropolă este cea de pol de dezvoltare şi de extensie în plan teritorial a competenţelor Capitalei. Metropola reuneşte competenţe administrative specifice judeţului şi regiunii.

Detalii »