Au fost delimitate un număr de 566 de sectoare, dintre care 418 sectoare teritoriale (două dintre acestea fiind organizate ca ţinuturi) şi 148 de sectoare municipale. Din totalul celor 566 de sectoare, 482 sunt grupare în judeţe, iar 84 în metropole. Denumirile sectoarelor urmează denumirea localităţii de reşedinţă.

Criterii de delimitare:

  • suprafaţa unui sector se încadrează între 300 şi 650 kmp (Există trei categorii de excepţii: sectoarele din componenţa metropolelor nu sunt condiţionate de atingerea unei dimensiuni teritoriale; sectoarele cu statut de ţinut au suprafeţe mult mai mari, corespunzând ariei ecologice de interes supranaţional; în cazuri marginale, dictate de particularităţile geografice, suprafaţa sectoarelor se poate abate de la normă corespunzător configuraţiei terenului)
  • populaţia unui sector are cel puţin 5.000 locuitori (în 10 cazuri marginale, reprezentând sub 3% din totalul numărului de sectoare, s-a admis constituirea unor sectoare mai puţin populate, dar fără a coborî sub 1.500 de locuitori)
  • la delimitarea sectoarelor s-a ţinut cont, în general, de încorporarea unui număr întreg de comune şi oraşe actuale; excepţiile (dictate de obţinerea unor unităţi optimizate) au avut în vedere trasferul unor localităţi întregi
  • reşedinţa de sector este stabilită, de regulă, în localitatea cea mai dezvoltată; criteriile complementare folosite au fost centralitatea geografică, situarea pe axe majore de comunicaţie şi potenţialul de dezvoltare