Proiectul prevede crearea unui număr de 7 regiuni, corespunzând în mare parte regiunilor de dezvoltare actuale - cele câteva diferenţe, concentrate mai ales în sudul ţării, fiind motivate de înfiinţarea metropolelor, de noua configuraţie a judeţelor şi de aplicarea criteriilor de optimizare. Denumirile propuse pentru regiuni valorifică toponimia istorică: Ardeal pentru regiunea de centru, Banat  pentru regiunea de vest, Dunărea pentru regiunea de sud-est, Moldova pentru regiunea de nord-est, Oltenia pentru regiunea de sud-vest, Silvania pentru regiunea de nord-vest şi Vlăsia pentru regiunea de sud.