Autori

Proiectul METROSEC România a fost elaborat de un colectiv de cercetători independenţi, cu expertiză în domeniile managementului instituţional, istoriei şi dreptului administrativ, finanţelor publice, geografiei aşezărilor umane şi afacerilor europene, sub coordonarea co-directorilor de proiect jr. Laurenţiu Nistorescu şi ing. Daniel Haiduc.

Proiectul constituie un răspuns integrat la solicitările formulate de reprezentanţii mai multor instituţii administrativ-teritoriale, asociaţii profesionale şi organizaţii non-guvernamentale interesate să obţină opinie calificată alternativă la formulele de reorganizare administrativ-teritorială şi regionalizare lansate în dezbatere publică începând cu anul 2008.

La elaborarea proiectului METROSEC România s-au utilizat date oficiale publice furnizate de institutele statistice şi autorităţile administrativ-teritoriale. Preluarea de texte, hărţi, grafice, tabele şi alte elemente din prezentul proiect poate fi făcută numai cu indicarea sursei. Documentaţiile de fundamentare vor fi furnizate numai beneficiarilor parteneri, în urma unor consultări directe. 

Colectivul de autori poate fi contactat pe adresa metrosec@zonagri.ro.